Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Motorsport / 09/07/2015

Volskwagen Motorsport w liczbach


Team Volkswagen Motorsport ma tylko jeden cel - wygrywać. Zobaczcie jak działają dwukrotni Mistrzowie Świata.


Motorsport / 30/06/2014

Rajd Polski 2014 w Mikołajkach


W dniach 26–29 czerwca odbył się 71 Rajd Pol­ski. Po raz trzeci był eli­mi­na­cją Raj­do­wych Mistrzostw Świata.


Ciekawostki / 30/05/2014

Olej z tytanem. Co to tak właściwie znaczy?


Kto z was wie, co to jest meta­lo­or­ga­niczny poli­mer tytanu? Ja nie wie­dzia­łem.


Ciekawostki / 27/04/2014

Moja wizyta w CERN


Dla każ­dej marki wpro­wa­dze­nie nowego pro­duktu to bar­dzo ważna chwila, poprze­dzona wie­lo­let­nimi bada­niami i milio­nami wyda­nymi na opra­co­wa­nie czę­sto prze­ło­mo­wych tech­no­lo­gii. Taka pre­miera powinna się odby­wać w wyjąt­ko­wych miej­scach. Zapra­szam więc do CERN!

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol