Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Ciekawostki / 20/03/2015

Elektronika w aucie


Czy­ta­jąc komen­ta­rze pod wpi­sami Castrol na Face­bo­oku widzę, że nie maleje grupa pasjo­na­tów moto­ry­za­cji, która z tęsk­notą wzdy­cha za sta­rymi, podobno pan­cer­nymi, kon­struk­cjami. Sil­nik ma być wol­nos­sący, skrzy­nia manu­alna i zero elektroniki.


Porady / 16/01/2015

Jak zadbać o akumulator zimą?


Jak działa aku­mu­la­tor? Jak uła­twić mu życie? Jak spraw­dzić czy jesz­cze nadaje się do dal­szej eks­plo­ata­cji? Jak wykryć z jakiego powodu aku­mu­la­tor roz­ła­do­wuje się? Co wpływa na skró­ce­nie jego życia?


Zobacz artykuły związane z produktami Castrol