Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Motorsport / 20/04/2015

Jak zostać kierowcą sportowym?


To pyta­nie zadaje sobie wielu młod­szych sta­żem kie­row­ców, któ­rych eks­cy­tuje spor­towa jazda. Nie­stety naj­czę­ściej swoje marze­nia reali­zują na uli­cach, czym spro­wa­dzają na sie­bie i innych użyt­kow­ni­ków dróg spore niebezpieczeństwo.


Zobacz artykuły związane z produktami Castrol