Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Ciekawostki / 06/04/2014

Cywilne i rajdowe układy hamulcowe


Który układ mecha­niczny w aucie jest według Was naj­waż­niej­szym, jeśli cho­dzi o moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nej jazdy? Sil­nik? Prze­nie­sie­nie napędu? Zawie­sze­nie?


Zobacz artykuły związane z produktami Castrol