Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Ciekawostki / 25/08/2015

Jeśli Golf… to który?


Na pewno Golfem Rką można bardziej poszaleć… Alltrackiem można poszaleć na szutrach. Wybór jest tu okrutnie ciężki.


Motorsport / 10/10/2014

Finał Volkswagen Castrol Cup


Naj­lep­szy puchar wyści­gowy w naszej czę­ści Europy miał swój finał w Pozna­niu.


Motorsport / 12/06/2014

Bloodhound, Corvette, VW Golf


1 maja w War­sza­wie na Sta­dio­nie Naro­do­wym odbył się 18 Pik­nik Naukowy.


Motorsport / 27/04/2014

Agnieszka Szulim czy Filip Chajzer? Zaczynamy sezon wyścigowy Volkswagen Castrol Cup!


We wto­rek, 8 kwiet­nia, odbyła się kon­fe­ren­cja pra­sowa otwie­ra­jąca sezon Volks­wa­gen Castrol Cup. Wie­cie jak to jest na kon­fe­ren­cjach? Dzien­ni­ka­rze, goście, prze­mó­wie­nia, uści­ski dłoni i uśmie­chy do zdję­cia. Tu było tro­chę ina­czej. Zresztą, zobacz­cie sami. ;)

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol