Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Ciekawostki / 04/01/2016

Kilka ciekawostek o Touranie


Jeśli będziemy kontynuować cofanie, auto zostanie automatycznie zatrzymane. To bardzo przydatna i podnosząca bezpieczeństwo funkcja.


Motorsport / 09/07/2015

Volskwagen Motorsport w liczbach


Team Volkswagen Motorsport ma tylko jeden cel - wygrywać. Zobaczcie jak działają dwukrotni Mistrzowie Świata.


Ciekawostki / 23/01/2015

Diesel czy benzyna?


Na począ­tek zagadka. Ile sztuk Volks­wa­gena Jetta sprze­da­nych zostało od 1979 roku, czyli od roz­po­czę­cia pro­duk­cji? Bli­sko 14 milio­nów sztuk. Nie jest to wynik na pozio­mie Golfa ( ponad 30mln), czy Pas­sata (ponad 22mln), ale musi­cie przy­znać, że i tak spore grono kie­row­ców zde­cy­do­wało się na zakup „małego” sedana. Sam zeszły rok to pra­wie milion sztuk. To pra­wie tyle, ile po pol­skich dro­gach jeź­dzi Volks­wa­ge­nów Golf.


Ciekawostki / 04/12/2014

Test: Volkswagen Touareg 2015


Czy pre­zen­to­wa­nie nowej wer­sji auta w grud­niu to dobry pomysł? W przy­padku nowego Volks­wa­gena Touareg 2015 można powie­dzieć, że jest to pomysł dosko­nały!

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol