Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Porady / 22/01/2016

Co może pójść nie tak na mrozie?


Akumulator, silnik, skrzynia biegów, uszczelki… O co jeszcze warto zadbać zimą?


Porady / 07/01/2016

Mycie samochodu zimą


Błoto, sól, śnieg. Czy w zimie nie ma szans na umycie auta? Jak to zrobić, żeby nie zamarzły zamki, uszczelki? Czego nie robić w trosce o nasz samochód?


Porady / 13/04/2015

Dlaczego kierowcy na wiosnę płaczą?


Bo ich samo­chody po zimie nie wyglą­dają najlepiej.


Porady / 30/01/2015

Jak ogrzać samochód?


Par­ku­je­cie pod chmurką? Zda­rza wam się zazdro­śnie spoj­rzeć ma auta, które w zimie nie mają na sobie grama śniegu, a ich kie­rowcy pro­wa­dzą je bez kur­tek? Myśli­cie, że par­kują w garażu? Może tak… a może mają zamon­to­wane nie­za­leżne ogrzewanie.

Porady / 12/01/2015

Porozmawiajmy o ciuchach


Zima to przede wszyst­kim utrud­nie­nia na dro­dze zwią­zane z opa­dami śniegu i zale­ga­ją­cym lodem. W kwe­stii bez­pie­czeń­stwa nie powin­ni­śmy jed­nak zapo­mi­nać o odpo­wied­nim ubiorze.


Porady / 01/12/2014

Najwyższy czas na zmiany.


Czy już zmie­ni­łeś opony na zimowe?


Zobacz artykuły związane z produktami Castrol