Dobra strona warsztatu

Ochrona prywatności

BP w Polsce – Ochrona prywatności

Informacje o naszej Organizacji i Stronie Internetowej

BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy, kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości) Sąd Rejonowy w Hamburgu HRB 113611, prowadzi działalność na terytorium Polski poprzez BP Europa SE Oddział w Polsce wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546. BP Europa SE Oddział w Polsce jest odpowiedzialna za niniejszą stronę internetową, która podlega przepisom polskiego prawa. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony.

Zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej, w szczególności takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres email oraz numer telefonu. Jeżeli w trakcie wizyty na stronie, zamawiają Państwo produkty lub usługi, biorą udział w konkursie lub podają inne informacje, to decydują się Państwo na udostępnienie nam swoich danych osobowych. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne aczkolwiek niejednokrotnie może być warunkiem koniecznym dla skorzystania z określonych usług. W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od BP, Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu dostarczenia informacji na temat produktów lub usług, o które Państwo prosili. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej, w części „Marketing bezpośredni”.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, nieuprawnioną zmianą, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą danych osobowych. Środki stosowane przez BP w celu ochrony danych są zgodne z obwiązującymi w Polsce przepisami o ochronie danych osobowych.

Poprawność przechowywanych danych osobowych

Zobowiązujemy się do tego, iż przechowywane przez nas, Państwa dane osobowe będą dokładne i aktualne. Wprowadzamy zmiany do danych osobowych, jedynie na podstawie informacji od Klienta. Obowiązek poinformowania o nieścisłościach lub zmianach danych osobowych spoczywa na Kliencie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, niedokładności danych osobowych należy poinformować nas o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany Państwu do korespondencji. W treści wiadomości należy umieścić informacje pozwalające na identyfikację Państwa, dzięki temu będziemy mogli dokonać zmian.

Ujawnianie informacji i przekazywanie danych osobowych

Zapewniamy Państwa, że nie sprzedajmy lub w inny sposób nie przekazujemy Państwa danych osobowych na rzecz osób trzecich, w celu umożliwienia im bezpośredniej sprzedaży produktów i usług. W celu świadczenia usług i dostarczenia produktów przez BP, może się zdarzyć, iż będzie koniecznym udostępnienie Państwa danych osobowych innym firmom działających w ramach grupy BP lub usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu. Z uwagi na to, że BP działa na całym świecie, BP może przesłać Państwa dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże zapewniamy, że zawsze dążymy do tego, aby Państwa dane osobowe posiadały taki sam poziom ochrony jak gdyby pozostawały one nadal w EOG, tj. dążymy do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz korzystania z nich zgodnie z naszymi instrukcjami i uzgodnionymi celami.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez prawo lub gdy uważamy, że ujawnienie jest: konieczne do ochrony naszych praw, następuje w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek ze strony organu administracji lub innym postępowaniem, w związku z którym na BP ciąży obowiązek ujawnienia tych danych. W przypadku, gdy BP podlega przejęciu lub zbyciu, możemy ujawnić nowemu właścicielowi firmy Państwa dane osobowe.

Marketing bezpośredni

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, akceptują Państwo również sytuację, w której BP może wysyłać do Państwa wiadomości marketingowe, związane z Państwa preferencjami. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail podany Państwu do korespondencji, w celu zmiany Państwa preferencji lub postępowania zgodnie z instrukcją rezygnacji zawartą w każdej wiadomości handlowej.

Informacje o ruchu internetowym na stronie i plikach Cookies

Serwery wewnętrzne BP i serwery usługodawców będących osobami trzecimi (które mogą być umieszczone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) automatycznie rejestrują dane dotyczące wizyty, opierając się na Państwa adresie IP. BP, aby zapewnić swobodę dostępu do strony, wykorzystuje te informacje, w celu sprawdzenia w jakich miejscach na świecie wykorzystywana jest strona internetowa. Pliki Cookies na Państwa komputerze można samodzielnie usunąć lub wyłączyć. Niekiedy zablokowanie plików Cookies może zmniejszyć funkcjonalność niektórych stron internetowych albo, w zależności od wybranych przez Państwa zmian w opcjach przeglądarki, uniemożliwiać do nich dostęp. Pliki Cookies mogą być tzw. „plikami Cookies sesji” (które są usuwane po zamknięciu przeglądarki) i/lub „trwałymi plikami Cookies”, które pozostają na Państwa komputerze przez dłuży okres czasu.

Więcej informacji o plikach Cookies znajdą Państwo na www.allaboutcookies.org.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies, które:
(a) są niezbędne do umożliwienia Państwu poruszania się po stronie i korzystania z jej zasobów np. dostępu do chronionych obszarów. Niektóre usługi, bez tych plików nie będą mogły być dostarczone; (b) zwiększają wydajność strony internetowej poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu jej wykorzystywania przez odwiedzających.
Pliki Cookies są przez BP wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą. Nie są one wykorzystywane w celu wysyłania reklam kierunkowych lub zapamiętywania po jakich obszarach poruszają się Państwo w Internecie. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez BP z plików Cookies, możecie Państwo dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pozostawienie ich w domyślnym ustawieniu umożliwia przetwarzanie danych.

Prosimy, aby swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików Cookies podjęli Państwo bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.

Cookies

Aby zatrzymać otrzymywanie Cookies na swoim komputerze należy sprawdzić instrukcje swojej przeglądarki internetowej. W niektórych przypadkach blokowanie Cookies może zmniejszyć funkcjonalność niektórych stron i uniemożliwić dostęp do nich – w zależności od wybranych opcji przeglądarki. Cookies to krótkie informacje przechowywane na Państwa komputerze przez serwer prowadzący Stronę. Nie naruszają one Państwa prywatności ani bezpieczeństwa, gdyż przechowują losowo wygenerowany kod identyfikacyjny Państwa komputera. Zapisujemy Cookies na Państwa komputerze dla umożliwienia identyfikacji Państwa przyszłych wizyt w oparciu o Państwa zainteresowania. Informacje te pomogą przyspieszyć nawigację oraz pomóc Państwu znaleźć potrzebne informacje.

Pytania dotyczące danych osobowych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności lub Państwa danych osobowych, prosimy napisać do nas na adres e-mail: magdalena.olender@bp.com albo listownie na adres pocztowy:
BP Europa SE, Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków.

Ochrona danych dotyczących dzieci

BP świadomie nie zbiera informacji od dzieci ani też dotyczących dzieci.

Hyperlinki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Jeśli mają Państwo dostęp za pomocą linków do innych stron internetowych, operatorzy tych stron mogą zbierać informację od Państwa lub o Państwu. Informacje te będą wykorzystywane przez operatorów zgodnie z ich polityką prywatności, która może się różnić od naszej polityki. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności na innych odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Regularnie sprawdzamy niniejszą politykę prywatności i może ona od czasu do czasu ulegać zmianie. Każdą aktualizację będziemy umieszczać na tej stronie internetowej. Przy dalszym korzystaniu ze strony po dokonaniu zmian, potwierdzają Państwo, iż zapoznali się ze zaktualizowaną polityką prywatności i akceptują jej treść.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności nastąpiła dnia: 27 stycznia 2015 r.

Strona Warsztat Castrol wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy efektywności jej działania. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w dowolnym momencie, w przeciwnym razie uznajemy, że wyrażają Państwo zgodę by kontynuować przeglądanie treści. Więcej informacji na temat działania plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce prywatności pod linkiem na dole strony. x